sunrisebegeleiding

Sunrise begeleiding
Heindijk 29
3233 LE Oostvoorne
info@sunrisebegeleiding.nl

Professionals

Wat is Sunrise

Sunrise is een kleine organisatie die jeugdzorg en WMO aanbiedt. Onze doelgroep zijn jongeren tussen de 12 en 17 jaar die om verschillende redenen niet meer naar school kunnen of willen. Vanuit een goede relatie met de jongeren helpen we hen door te werken aan hun vaardigheden en zelfstandigheid. Het kan voorkomen dat de jongeren tijdens hun Sunrise verblijf 18 jaar worden. Dan gaat de jeugdwet over in het WMO. Met deze wijziging verandert ook het programma. Er wordt dan vooral ingezet op zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Wat is het programma

Het grootste deel van de activiteiten van de jongeren vindt plaats op de locatie Rockanje. De dag wordt gestart met het doornemen van het programma. Er wordt gestart met karweitjes en taken behorend bij het verzorgen van dieren. Daarna wordt in kleine groepjes gewerkt aan de doelen die voor de jongeren gelden. Wat we doen gaat altijd samen met de ‘waarom’ vraag. Wat wil jij bereiken? Hoe wil je dat doen? Wat werkt voor jou het beste? En na afloop, hoe ging het? Welke keuze heb je gemaakt? Hoe zou het ook kunnen?

Wat biedt Sunrise

Sunrise biedt begeleiding jeugd, individueel en groep, arbeidsmatige dagbesteding vanaf 16 jaar en begeleiding individueel en groep WMO. Belangrijk vinden we de tijdige opschaling én afschaling. Sunrise is een vaste aanbieder van jeugdzorg en WMO voor de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Voor andere gemeenten is er de weg van de PGB’s.

Uitgangspunten Sunrise

Centraal staat het plan van aanpak. In dit plan wordt de ontwikkelingslijn getrokken van behandeling – begeleiding – onderwijs. Er is altijd sprake van evaluatie. Dit gebeurt wekelijks, per kwartaal en twee maanden voor de afloop van de beschikking. De begeleiding van een jongere staat nooit op zich. Allereerst is er het gezin. Verder wordt samengewerkt met scholen, stageplaatsen en andere professionals. De essentie is het weer kunnen motiveren van jongeren, het wegnemen van de drempels die kansen in de weg staan, het vergroten van competenties nodig voor het weer kunnen deelnemen aan de samenleving. Een samenleving die gaat van een vriendenkring, een ontspannen thuissituatie, weer kunnen, durven reizen, lid worden van een sportclub, tot het weer fijn vinden om naar school te gaan. 

Contact

Kenniscentrum

Beelden spreken

Sunrise begeleiding
Sunrise begeleiding

Hulpmiddelen

Coachen met behulp van paarden

Lees alles ....

Het sunrise traject, omschreven als "leerkuil"

Lees alles ....

Creatief en pragmatisch vs ontwikkelen van vaardigheden en nieuwe projecten

Lees alles ....

Oriënteren op werkplekken en behalen van certificaten.

Lees alles ....