sunrisebegeleiding

Sunrise begeleiding
Heindijk 29
3233 LE Oostvoorne
info@sunrisebegeleiding.nl

Kenniscentrum

Wie werken er bij Sunrise

Bij Sunrise werken 5 personen: Ad, Tonny, Romy, Andrea en Peter. De werkzaamheden zijn verdeeld. Ad en Tonny houden zich vooral bezig met de groep boven de 18 jaar en onderhouden samen met Peter de contacten met de gemeenten. Romy en Andrea begeleiden de jongeren tot 18 jaar. Peter begeleidt een aantal jongeren individueel en overlegt met de scholen.

Organisatiebeoordeling

Oftewel, hoe houden we ons scherp. Allereerst hebben we een ‘divers’ team. Met kennis van en ervaring in uiteenlopende vormen van jeugdhulp en kennis en ervaring met betrekking tot het onderwijs. Geen kokerblik, maar scherpte in de analyses ten aanzien van processen en producten. Eén keer per maand staat een werkoverleg in de kader van een specifiek onderwerp. Een onderwerp dat een beroep doet op reflectie, discussie, innovatie met als resultaat een short list van acties.

Daarnaast hebben we vier keer per jaar een overleg met een andere partij om intervisieachtig een thema te bespreken. De andere partij kan zijn een collega, een gemeente, een deskundige, enz.

Vervolgens zetten we jaarlijks, als onderdeel van het HKZ traject, een vragenlijst (satisfactieonderzoek) uit naar ouders, gemeenten en collega organisaties om navraag te doen naar de tevredenheid over onze werkwijze, producten en communicatie.

Hoe gaat de aanmelding

Als Sunrise door de gemeente benaderd wordt om een jongere te begeleiden start het altijd met een kennismaking. De jongere en de ouders worden uitgenodigd een bezoekje te brengen aan Sunrise (locatie Rockanje). Hier krijgen jongere en de ouders een beeld van hoe Sunrise eruit ziet: een open stal, met de paarden, geiten, schapen, konijnen, kippen en pauwen.

Er wordt verteld hoe in grote lijnen het programma eruit ziet, hoe er gewerkt wordt met de jongeren, hoe de jongeren aan zichzelf kunnen werken, wat de functie van de dieren, met name de paarden, in de begeleiding is en wat de jongeren van Sunrise kunnen verwachten. In het geval de ouders zelf als eerste contact opnemen met Sunrise wordt hen gevraagd om contact op te nemen met de gemeente.

Vervolgens wordt de jongere uitgenodigd om een paar uur mee te doen. Op deze manier kan worden bekeken of Sunrise kan bijdragen tot de ontwikkeling van de jongere en de jongere kan uitmaken of Sunrise bij hem of haar past. Zo ja, dan kunnen de voorbereidingen voor een beschikking worden gestart. Er is een proefperiode van een maand. In die vier weken kan goed worden bezien of de plaatsing bij Sunrise kansrijk is en zal definitief de beslissing vallen over de toelating.

Wat is het programma

Het grootste deel van de activiteiten van de jongeren vindt plaats op de locatie Rockanje. De dag wordt gestart met het samen met de jongeren doornemen van het programma. Het eerste half uur zijn dat vaak de karweitjes en taken behorend bij het verzorgen van dieren. Daarna wordt in kleine groepjes aan de doelen gewerkt die voor de jongeren gelden. Voorbeelden zijn het aan kunnen geven van grenzen, het kunnen omgaan, beheersen van de emoties, het leren samenwerken, enz. De werkvormen variëren van trainingen, coaching en sport en spel. De activiteiten gaan altijd samen met het ‘waarom’. Wat willen we, wat wil jij bereiken? En na afloop, hoe ging het? Welke keuze heb je gemaakt? Hoe zou het ook kunnen?

Wat biedt Sunrise

Sunrise biedt voor de begeleiding van jeugd verschillende vormen van ondersteuning:

  • Begeleiding individueel basis
  • Begeleiding individueel intensief
  • Begeleiding individueel complex

Van groot belang is een tijdige opschaling én afschaling. Sunrise is vast aanbieder van jeugdzorg en WMO van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Voor andere gemeenten is er de weg van de PGB’s.

Naast de begeleiding individueel biedt Sunrise groepsbegeleiding jeugd: 

  • Groepsbegeleiding jeugd basis
  • Groepsbegeleiding jeugd intensief

 Vallend onder de jeugdwet, maar vooruitlopend op de Wmo, biedt Sunrise ook

  • Arbeidsmatige dagbesteding vanaf 16 jaar

Het zijn die jongeren die het op eigen kracht niet lukt een zinvolle invulling van de dag te vinden. Sunrise helpt de jongeren te komen tot een passend perspectief. Dit kan (een vorm van) onderwijs zijn, of voor hen geschikt werk.

Vanaf het achttiende levensjaar gaat voor de jongeren de Wmo in. Samen met de ouders, jongeren en gemeenten is het zoeken naar de juiste doelen en inhouden. Sunrise biedt onder de Wmo de volgende begeleiding:

  • Individuele begeleiding Wmo basis
  • Individuele begeleiding Wmo intensief
  • Dagbesteding Wmo basis
  • Dagbesteding Wmo intensief

Contact

Kenniscentrum

Beelden spreken

Sunrise begeleiding

Hulpmiddelen

Coachen met behulp van paarden

Lees alles ....

Het sunrise traject, omschreven als "leerkuil"

Lees alles ....

Creatief en pragmatisch vs ontwikkelen van vaardigheden en nieuwe projecten

Lees alles ....

Oriënteren op werkplekken en behalen van certificaten.

Lees alles ....