sunrisebegeleiding

Sunrise begeleiding
Heindijk 29
3233 LE Oostvoorne
info@sunrisebegeleiding.nl

Ouders!

Wat is Sunrise

Sunrise is een kleine organisatie die jeugdzorg en WMO aanbiedt. Onze doelgroep zijn jongeren tussen de 12 en 17 jaar die om verschillende redenen niet meer naar school kunnen of willen. Vanuit een goede relatie met de jongeren helpen we hen door te werken aan hun vaardigheden en zelfstandigheid. Het kan voorkomen dat de jongeren tijdens hun Sunrise verblijf 18 jaar worden. Dan gaat de jeugdwet over in het WMO. Met deze wijziging verandert ook het programma. Er wordt dan vooral ingezet op zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Wat is het programma

Het grootste deel van de activiteiten van de jongeren vindt plaats op de locatie Rockanje. De dag wordt gestart met het doornemen van het programma. Er wordt gestart met karweitjes en taken behorend bij het verzorgen van dieren. Daarna wordt in kleine groepjes gewerkt aan de doelen die voor de jongeren gelden. Wat we doen gaat altijd samen met de ‘waarom’ vraag. Wat wil jij bereiken? Hoe wil je dat doen? Wat werkt voor jou het beste? En na afloop, hoe ging het? Welke keuze heb je gemaakt? Hoe zou het ook kunnen?

Hoe gaat de aanmelding

Als Sunrise door de gemeente benaderd wordt om een jongere te begeleiden start het altijd met een kennismaking. De jongere en de ouders worden uitgenodigd een bezoekje te brengen aan Sunrise (locatie Rockanje). In het geval de ouders zelf als eerste contact opnemen met Sunrise wordt hen gevraagd om contact op te nemen met de gemeente. Vervolgens wordt de jongere uitgenodigd om een paar uur mee te doen. Dan kunnen we zien of Sunrise de jongere goed kan begeleiden en de jongere het bij ons naar zijn zin heeft. Zo ja, dan volgt de proefperiode van een maand. Als dat van twee kanten positief wordt gevonden maken we een plan voor een langere periode.

Wat vindt Sunrise belangrijk

Voorop staat de relatie. Met de jongeren en hun ouders. Sunrise werkt vanuit een plan van aanpak. In dit plan staan de doelen, de activiteiten en de verwachte resultaten. Regelmatig wordt bekeken of de doelen worden behaald. Dit wordt besproken met de jongeren en hun ouders. Daarnaast vinden we de samenwerking met de school heel belangrijk. Bij Sunrise gaat het om het kunnen motiveren van jongeren, het weghalen van de drempels die kansen in de weg staan en het vergroten van vaardigheden die in het leven nodig hebben.  

Contact

Kenniscentrum

Beelden spreken

Sunrise begeleiding

Hulpmiddelen

Coachen met behulp van paarden

Lees alles ....

Het sunrise traject, omschreven als "leerkuil"

Lees alles ....

Creatief en pragmatisch vs ontwikkelen van vaardigheden en nieuwe projecten

Lees alles ....

Oriënteren op werkplekken en behalen van certificaten.

Lees alles ....